LƯU Ý VỀ THỜI GIAN NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2017 VÀ THUẾ MÔN BÀI NĂM 2018

Category:
Share on:

Description

  1. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
  2. Trường hợp theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
  3. Trường hợp theo quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
  4. Tờ khai quyết toán năm:

+ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

+ trường hợp Doanh Nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định

 

  1. Thời hạn nộp tờ khai thuế lệ phí môn bài năm 2018
  2. Đối với Doanh Nghiệp mới thành lập

 

_ Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký kinh doanh

_ trường hợp DN đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đâu hoạt động

 

  1. Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động

 

_ nếu không có thay đổi vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/1

_ Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1

 

  1. Mức lệ phí môn bài áp dụng năm 2018

NĐ 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh (trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mức phí môn bài (VND/Năm)

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ VNĐ

3000,000

2862

Từ 10 tỷ VNĐ trở xuống

2.000.000

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000

2864

 

Đối với DN mới thành lập:

+ nếu được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số Doanh nghiệp trong thời gian của 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí cả năm

+ nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số Doanh nghiệp trong thời gian của 06 tháng cuối năm thì nộp mức lệ phí là 50% của cả mức cả năm

          Việc nắm được các yêu cầu về thời hạn nộp các mẫu biểu quyết toán thuế và lệ phí có liên quan giúp cho DN có thể lập kế hoạch tốt trong công tác kế toán và hạn chế các rủi ro bị phạt do nộp trể các hồ sơ thuế và lệ phí có liện quan.

Trong quá trình thực hiện nếu Quý Doanh nghiệp có thắc mắc gì cần được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn và chăm sóc khách hàng: tuvan@ssa.com; cell phone: +84 965093606