Hoạt động xây lắp – Ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn thế nào?

Share on:

Description

Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn GTGT trong hoạt động xây lắp cũng như xác định doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN trong hoạt động xây dựng, lắp đặt đôit khi gặp nhiều khó khăn. Đã từng có nhiều doanh nghiệp khi vào quyết toán thuế mới “sững người” khi bị phạt và truy thu thuế liên quan tới các trường hợp này

Đối với các Doanh nghiệp nước ngoài chỉ áp dụng một phương pháp kế toán duy nhất lại lúng túng trong các khâu xử lý làm sao để hài hòa BCTC theo chuẩn kế toán Việt Nam và báo cáo hợp nhất

 

Do đó, SSA có phân tích các quy định liên quan đến việc ghi nhận doanh thu kế toán và thuế cũng như việc xuất hóa đơn đồi với hoạt động xây dựng, xây lắp như sau:

 

  1. Doanh thu kế toán:

Chuẩn mực chung số 01 – VAS 01

Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Do đó, doanh thu được ghi nhận không phụ thuộc vào việc có thu được tiền từ dịch vụ đó hay chưa

Chuẩn mực số 15 – VAS 15  – Hợp đồng xây dựng

Doanh thu kế toán được ghi nhận dựa trên 2 trường hợp hay 2 phương pháp:

 

  • Theo tiến độ thực hiện do 2 bên thống nhất: Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.
  • Theo khối lượng thực hiện được nghiệm thu: trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập

 

Trên thực tế phương pháp số 2 được áp dụng rộng rải và phù hợp với các quy định chi tiết về thuế (xem bên dưới), phương pháp số 1 thường được áp dụng bở các DN niêm yết ở Việt nam do đặc thù báo cáo cần phải được phản ánh kịp thời hàng tháng. Tuy nhiên, phương pháp này đỏi hỏi nhiều chi phí liên quan để có thể phù hợp với góc độ thuế

 

  1. b) Doanh thu tính thuế

 

b1- Thuế GTGT: thời điểm xác định doanh thu được xác định như sau

Theo Khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT như sau:

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 

B2- thuế TNDN: thời điểm xác doanh thu tính thuế xác định như sau:

Điều 5 khoản 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN với hoạt động xây dựng, lắp đặt như sau:

“m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.”

 

Do đó, thời điểm xác định doanh thu tính thuế GTGT và TNDN là giống nhau và trong thực tế phù hợp với phương pháp kế toán – ghi nhận doanh thu theo khối lượng có xác nhận của khách hàng.

 

  1. c) thời điểm xuất hóa đơn:

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng cụ thể như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Như vậy, ngày tháng năm lập hóa đơn:

  • Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền;
  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

 

 tóm lại, thời điểm ghi nhận doanh thu không nhất thiết phải trùng với ngày thu tiền mà trong thực tế nhiều DN xây dựng, xây lắp thương căn cứ ngày thu tiền là ngày xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. Diều này là không đúng trên cả phương diện kế toán, thuế và hóa đơn theo quy định hiện hành

 

Trong quá trình thực hiện nếu Quý Công ty có thắc mắc xin vui lòng liên hệ ban tư vấn của chúng tôi để được giải đáp

Thông Tin Liên Hệ

108, Nguyễn Cữu Đàm, P. Tân Sơn Nhì

Quận Tân Phú, Tp.HCM

Tel: +84 (0) 965 093 606 hoặc +84 (0) 903 345 375

Email: contact@ketoanthuessa.com; tuvan@ketoanthuessa.com