DOANH NGHIỆP CÓ HƠN MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU TỐI ĐA?

Category:
Share on:

Description

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC QUYỀN CÓ NHIỀU HƠN MỘT NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ CÓ NHIỀU CON DẤU

 

Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Cho phép các doanh nghiệp có nhiều đại diện theo pháp luật và có nhiều con dấu

Theo quy định cũ, các Doanh nghiệp gặp không ít khó khăn mỗi khi người đại diện theo pháp luật có công việc phải đi xa, bởi trên pháp luật, các văn bản liên quan đến doanh nghiệp đều phải do người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký tên.

Quy định có hiện nay, Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện pháp luật

Tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này, có điểm ưu đãi hơn khi quy địnhCông ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy thuộc vào nhu cầu quản trị của mỗi doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ cụ thể của người đại diện theo pháp luật tại điều lệ.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc,hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đây là điểm mới, tiến bộ của Luật Doanh nghiệp 2014 khi đưa ra cơ chế giải quyết trong trường hợp người đại diện theo pháp luật thường xuyên vắng mặt tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu

Theo quy định trước đây, mỗi doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu, trừ một số trường hợp được chấp thuận sử dụng con dấu thứ hai và phải được đăng ký mẫu tại cơ quan công an. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các Doanh nghiệp khi mà có nhiều văn phòng đại diện ở nhiều nơi khác nhau, hoặc phải ký các định ở những địa điểm khác nhau.

Kể từ ngày 01/07/2015, khi Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu lực, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm thể hiện nội dung về tên và mã số doanh nghiệp, đồng thời phải được thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Như vậy, với các quy định mới này, các Doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong các trường hợp cần thiết.

Trong quá trình thực hiện nếu Quý Công ty có thắc mắc xin vui lòng liên hệ ban tư vấn của chúng tôi để được giải đáp

Thông Tin Liên Hệ

108, Nguyễn Cữu Đàm, P. Tân Sơn Nhì

Quận Tân Phú, Tp.HCM

Tel: +84 (0) 965 093 606 hoặc +84 (0) 903 345 375

Email: contact@ssa.com; tuvan@ssa.com