Điều kiện là chi phí được trừ đối với chi phí vé máy bay

Category:
Share on:

Description

 1. Nếu Doanh nghiệp trực tiếp mua vé máy bay

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015: “Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

 • Các chứng từ cần có:
  • Vé máy bay, thẻ lên máy bay (nếu có)
  • Hóa đơn
  • Chứng từ thanh toán tiền mặt nếu dưới 20tr và qua ngân hàng nếu từ 20tr trở lên

 

 1. Nếu Doanh nghiệp khoán cho nhân viên đi công tác tự mua vé máy bay

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015: “Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động”.

 • Các chứng từ cần có:
  • Hóa đơn (nếu cá nhân mua vé máy bay trực tiếp tại đại lý)
  • Vé máy bay (vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay nếu cá nhân đó mua qua website)
  • Chứng từ thanh toán của cá nhân với bên bán hàng.
  • Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.
  • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

 

 1. Nếu Doanh nghiệp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015: “Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển”.

 • Các chứng từ cần có:
  • Vé máy bay điện tử (vé máy bay điện tử cũng chính là hóa đơn).
  • Thẻ lên máy bay hoặc quyết định, văn bản cử người lao động đi công tác
  • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

 

Trong quá trình thực hiện nếu Quý Công ty có thắc mắc xin vui lòng liên hệ ban tư vấn của chúng tôi để được giải đáp

Thông Tin Liên Hệ

108, Nguyễn Cữu Đàm, P. Tân Sơn Nhì

Quận Tân Phú, Tp.HCM

Tel: +84 (0) 965 093 606 hoặc +84 (0) 903 345 375

Email: contact@ketoanthuessa.com; tuvan@ketoanthuessa.com